Vesti

Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške inovativnim MMSPP

Cilj Program je unapređenje kulture investiranja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u inovacije radi povećanja konkurentnosti. Javni poziv će trajati 60 dana od dana objavljivanja. http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-inovativnim-mmspp

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške razvoju konkurentnosti MMSPP
Program ima za cilj da unapredi preduzetništvo, poslovni ambijent i poveća konkurentnost sektora MMSPP i razvije poslovnu infrastrukturu. Program se sastoji iz 3 komponente. Javni poziv za Komoponentu 1 je otvoren 60 dana od dana objavljivanja. http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-razvoju-konkurentnosti-mmspp

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima
KOMPONENTA 1 – PRIPREMA ZA IZVOZ, rok 60 dana od dana objavljivanja.
KOMPONENTA 2 – UNAPREĐENjE KAPACITETA IZVOZNIKA, konkurs je otvoren do utroška sredstava.
http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-izvoznicima 

 

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE - Javni poziv za učešće u programu podrške projektima za unapređenje ekonomskog razvoja
• Promocija preduzetništva i primera dobre prakse sa fokusom na omladinsko i žensko preduzetništvo;
• Izrada analiza i sprovođenje istraživanja u cilju povećanja konkurentnosti MMSPP;
• Razvoj novih usluga namenjenih MMSPP;
• Unapređenje postojećih usluga namenjenih MMSPP.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava. - http://ras.gov.rs/sr/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-projektima-za-unapredenje-ekonomskog-razvoja

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za direktne investicije.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-sredstava-podsticaja-za-direktne-investicije/

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme. 

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini sprovodi se u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom:
1. PROCREDIT BANKA A.D. Beograd
2. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. Beograd
3. HALKBANK, Beograd
4. ERSTE BANKA A.D. Novi Sad
5. UNICREDIT BANKA SRBIJA A.D. Beograd
6. Raiffeisen Leasing D.O.O. Beograd
Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 567.720.592,00 dinara. 

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava! http://ras.gov.rs/sr/razvoj-preduzetnistva/otvoreni-pozivi-konkursi/program-podrske-malim-preduzecima-za-nabavku-opreme

--------------------------------------------------------------------

 

POLJOPRIVREDA 

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica. Rok – 15. oktobar 2017. godine - http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-skladistenje-zitarica-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače. Rok – 15. oktobar 2017. godine - http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-hladnjace-opremu-za-hladnjace-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja. Rok – 15. oktobar 2017. godine - http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-nabavku-nove-opreme-za-smestaj-zivotinja-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla. Pravo na podsticaje imaju:
1. pravno lice,
2. preduzetnik i
3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
Pravilnik i zahtev za podsticaje možete preuzeti na http://subvencije.rs/stocarstvo/kvalitetne-priplodne-krmace/pravilnik-o-podsticajima-u-stocarstvu-za-kvalitetna-priplodna-grla/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov. Izuzetno u 2017. godini pravo na podsticaj može da se ostvari i ako su krave oteljene u periodu od 1. januara do 31. avgusta 2017. godine. Podsticaj po kravi znosi 5000 dinara po grlu. Kompletan tekst pravilnika i zahtev, možete preuzeti na http://subvencije.rs/vesti/10318/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE - Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji. Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za:
1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje;
2) tov junadi;
3) tov jagnjadi;
4) tov jaradi;
5) tov svinja;
6) krave dojilje;
7) košnice pčela;
8) proizvodnju konzumne ribe;
9) krave za uzgoj teladi za tov;
10) kvalitetne priplodne mlečne krave;
11) kvalitetne priplodne tovne krave i bikove;
12) kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve;
13) kvalitetne priplodne krmače i nerastove;
14) roditeljske kokoške teškog tipa;
15) roditeljske kokoške lakog tipa;
16) roditeljske ćurke;
17) kvalitetne priplodne matice riba šarana;
18) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.
http://subvencije.rs/vesti/pravilnik-o-izmenema-i-dopunama-pravilnika-za-koriscenje-podsticaja-u-organskoj-proizvodnji/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Regresiranje osiguranja useva i plodova. Mogu se osigurati:
1) usevi i plodovi od rizika umanjenja prinosa;
2) rasadnici i mladi višegodišnji zasadi pre stupanja na rod
3) životinje
Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede -Upravi za trezor. Zahtev se podnosi jedanput godišnje u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.
Pravilnik i zahtev za regresiranje osiguranja možete preuzeti na http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/regresiranje-osiguranja-useva-plodova/

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju. Kompletan pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja, možete preuzeti na http://subvencije.rs/biljna-proizvodnja/vocarstvo-i-vinogradarstvo/subvencije-za-proizvodnju-sadnog-materijala-sertifikaciju-klonsku-selekciju/

--------------------------------------------------------------------

 

ZAPOŠLJAVANJE  I  SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovanju u 2017. godini - http://www.privreda.gov.rs/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2017-godini/    Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_na_novootvorenim_radnim_mestima_u_2017._godini.cid33506?page=0  Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

- mladi  do  30  godina  starosti - bez  kvalifikacija/sa  niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci
- stariji od 50 godina
- viškovi zaposlenih
- Romi
- osobe sa invaliditetom
- radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
- mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca
- mladi  do  30  godina  starosti  koji  su  imali/imaju  status dece bez roditeljskog staranja
- žrtve trgovine ljudima i
- žrtve porodičnog nasilja
Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_stru_ne_prakse_u_2017._godini.cid33489?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_u_2017._godini_za_vi_kove_zaposlenih_i_dugoro_no_nezaposlena__lica_koja_se_nalaze_na_evidenciji_nezaposlenih_nacionalne_slu_be_za_zapo_ljavanje_du_e_od_18_meseci.cid33488?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_realizaciju_programa_sticanja_prakti_nih_znanja_za_nekvalifikovana_lica_u_2017._godini.cid33487?page=1   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_na_zahtev_poslodavca_u_2017._godini.cid33486?page=2   Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 30.11.2017. godine.


NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva_u_2017._godini.cid33496?page=0  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.

 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE - Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslovima_u_2017._godini.cid33493?page=1  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31.12.2017. godine.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVESTICIJE I POLJOPRIVREDA

 

RAZVOJNI FOND VOJVODINE raspisao je konkurse koji su otvoreni do iskorišćenja sredstava. Tekst konkursa i dokumentaciju možete pronaći na http://www.rfapv.rs/

-     Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања
-     Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства
-     Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства
-     Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду
-     Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта
-     Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди
-     Конкурс за доделу краткорочних кредита на име предфинансирања активности у реализацији пројеката суфинансираних од стране европске уније и билатералних донатора
-     Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама

 

MINISTARSTVO PRIVREDE - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte - http://www.privreda.gov.rs/5857-2/  Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.

 

Na sajtu FONDA ZA RAZVOJ SRBIJE - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/ - objavljeni su sledeći konkursi:
-    Investicioni krediti - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_investicije.pdf
-    Krediti za razvoj preduzetništva - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_preduzetnici.pdf
- Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/poziv_Startup_%20sa_grantom.pdf
-    Kratkoročni krediti - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_kratkorocni_program.pdf
-    Krediti za trajna obrtna sredstva - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_TOS.pdf
-    Garancije - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_garancije.pdf
-    Sporazumno izmirenje obaveza - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/dokumentacija_sporazum.pdf
-    Krediti za održavanje tekuće likvidnosti - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_likvidnost.pdf
-    Reprogram - http://www.fondzarazvoj.gov.rs/files/uslovi_reprogram.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TURIZAM


MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA - Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude - http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava-za-podsticanje-kvaliteta-turisticke-ponude-2017/?lang=lat  Rok za podnošenje zahteva je 01.11.2017. godine.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARANCIJE


Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-energetski-efikasne-opreme-i-opreme-neophodne-za-koriscenje-obnovljivih-izvora-energije/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za montažne silose - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-montazne-silose/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-kupovinu-poljoprivrednog-zemljista/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-dugorocnih-kredita-za-nabavku-nove-poljoprivredne-mehanizacije-i-opreme/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-start-up-programa-radno-neaktivnih-zena-sa-teritorije-autonomne-pokrajine-vojvodine/

 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije AP Vojvodine - http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-opreme-preduzetnicama-i-zenama-osnovacima-malih-preduzeca-koje-delatnost-obavljaju-manje-od-tri-godine-sa-terito/

 

 

Subvencije poslodavcima

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja


Unija poslodavaca Vojvodine se uključila u  promociju Programa i Konkursa za zapošljavanje žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja u AP Vojvodini čiji su nosioci pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demogrfiju.

Planirana sredstva za zapošljavanje iznose 10 miliona dinara, obezbeđena su u Budžetu AP Vojvodine i namenjena su  poslodavcima u AP Vojvodini za podsticanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja putem refundacije troškova zarade, s ciljem da se doprinese procesu izlaska iz nasilja i reintegraciji ovih žena u društvo.

Pozivamo poslodavce da ukoliko imaju interes i mogućnost za zapošljavanje žena na određenim radnim mestima na period od 12 meseci uz refundaciju bruto troškova zarade, da se obrate Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za informacije i prijave (prijavljivanje traje do 1. septembra i obuhvatiće oko 200 žena).

Tekst Konkursa i obrasci za prijavljivanje

17072014 Vasin 02-res

 

 

160 godina od rođenja Mihajla Pupina

ODRŽAN SKUP U MATICI SRPSKOJ

 

Matica Srpska je  dala doprinos  jubileju 160 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, tribinom o Mihajlu Pupinu. Skup je vodio zamenik predsednika Odbora za obeležavanje ovog jubileja – Nikola Stojšić. Na tribini je govorio domaćin, predsednik Matice  prof. dr Dragan Stanić, predsednik SANU Nikola Hajdin,  rektor Univeziteta u Beogradu Branko Kovačević i Milan Božić, predsednik Fonda „Mladen Selak“  iz Beograda. Među prisutnima na tribini bili su i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković, dekan Tehničkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Rade Doroslovački, kao i mnogi privrednici i drugi gosti.


Odbor je ovom tribinom nastavio kontinuitet borbe za afirmaciju Pupinovog lika i dela.

 DSC 0123 800x531 small     DSC 0128 800x519 small

 

 

Partnerstvo

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE I POKRAJINSKE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

IMG 0881smallPredmet  Sporazuma o saradnji Pokrajinske  NSZ i UPV je unapređenje saradnje i odnosa Unije i Nacionalne službe, kao strateških  partnera na poslovima povećanja konkurentnosti i zapošljivosti radne snage u raznim oblicima, sa posebnom usmerenošću ka sledećim ciljevima i to:

1.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o problemima u zapošljavanju u realnom sektoru, radi razmatranja mogućnosti rešavanja navedenih  problema kroz pokretanje postupka za izmenu propisa za lakše i brže zapošljavanje;
2.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o kretanjima nezaposlenosti i zapošljavanja u AP Vojvodina, o potrebama privrede za radnom snagom (suficitarnosti i deficitarnosti određenih zanimanja i mogućnosti obezbeđivanja potrebnih profila radnika);
3.    informisanju Unije o ponudi radne snage i uslugama za poslodavce:
a.    mogućnostima  selekcije i klasifikacije kandidata prema zahtevu poslodavca,
b.    savetovanju i pružanju pomoći u zbrinjavanju viška zaposlenih,
c.    učestvovanju  i  organizovanju sajmova zapošljavanja,
d.    organizovanju  dodatnog obrazovanja i obuka i
e.    finansijskoj podršci za zapošljavanje nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe;
4.    zajedničkoj podršci merama za suzbijanje sive ekonomije;
5.    zajedničkog rada u iznalaženju mogućnosti uticaja privrednika na obrazovanje kadrova i sticanje znanja koja su neophodna privredi u savremenim tokovima poslovanja kroz usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede.
                           
OBLICI SARADNjE

Potpisnice Sporazuma su se usaglasile da će zajednički preduzimati sledeće aktivnosti:      
•    međusobno se pozivati i učestvovati na skupovima sa temom unapređenja zapošljavanja;
•    organizovati zajedničke tribine i sastanake od obostranog interesa;
•    anketirati poslodavce za potrebe Nacionalne službe i obezbeđivati komunikaciju predstavnika Nacionalne službe sa poslodavcima;
•    zajednički istraživati problematiku nezaposlenosti;
•    izrađivati i implementirati projekte radi unapređenja rada Nacionalne službe, institucija, naučnoistraživačkih instituta i privrednih subjekata u cilju pospešivanja zapošljavanja;
•    međusobno informisati i povezivati članove Unije sa Nacionalnom službom i njenim organizacionim delovima kroz davanje informacija o trenutnim, kratkoročnim i dugoročnim kadrovskim potrebama, slobodnim poslovima, standardima i uslovima rada u određenim zanimanjima i poslovima.

IMG 0876small  IMG 0879small

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

NOVE STOPE DOPRINOSA OD 1. AVGUSTA 2014. godine

 

U „Sl. glasniku RS" broj 57 od 30. maja 2014. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je stupio na snagu 31. maja 2014. godine.
Kao što smo već pisali u Računovodstvenoj praksi broj 10, najvažnija izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje odnosi se na povećanje ukupne stope doprinosa za PIO za 2 procenta, uz istovremeno smanjenje ukupne stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za isti procenat.
Izmenama člana 44. Zakona o doprinosima, povećana je ukupna stopa doprinosa za PIO sa 24%, na 26%. Ukoliko se doprinos za PIO plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi: 14%, umesto 13% iz osnovice i 12%, umesto 11% na osnovicu.
Pored toga, smanjena je ukupna stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3%, na 10,3%, a ukoliko se doprinos za zdravstveno osiguranje plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi 5,15%, umesto 6,15%.
Izmene stopa doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine.
Dakle, nove stope doprinosa primenjivaće se kod isplate ugovorenih naknada počev od 1. avgusta 2014. godine, kao i na isplatu zarada od 1. avgusta 2014. godine bez obzira za koji mesec se vrši isplata zarada.


Preuzeto sa sajta: www.praksa.rs

 

 

Najave događaja