Vesti

Vesti

AKTUELNI KONKURSI

GARANCIJSKI FOND APV - Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. BANKE PARTNERI SU:
- BANCA INTESA AD Beograd
- AIK BANKA AD Niš
- CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
http://www.garfondapv.org.rs/portfolio/konkurs-za-odobravanje-garancija-za-obezbedenje-kredita-namenjenih-finansiranju-nabavke-nove-opreme-mikro-malim-i-srednjim-privrednim-drustvima-preduzetnicima-i-zemljoradnickim-zadrugama/

--------------------------------------------------------------------

 

Nacionalna služba za zapošljavanje -  Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva – ROK 31. decembar 2016. godine - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_subvenciju_zarade_za_osobe_sa_invaliditetom_bez_radnog_iskustva.cid25069?page=1

 

 -------------------------------------------------------------------
Nacionalna služba za zapošljavanje -  Javni konkurs  za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima – ROK 31. decembar 2016. godine - http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_konkurs_za_refundaciju_tro_kova_podr_ke_osobama_sa_invaliditetom_koje_se_zapo_ljavaju_pod_posebnim_uslo

 

 -------------------------------------------------------------------
Nacionalna agencija za regionalni razvoj - Javni poziv za podršku projektima prekogranične saradnje (CBC) kroz finansiranje učešća aplikanata/partnera – ROK: 31. decembar 2016. godine - http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-podrshku-projektima-prekogranichne-saradnje

 

-------------------------------------------------------------------
Ministarstvo privrede, Razvojna agencija Srbije (RAS) - Javni poziv malim preduzećima za podršku u nabavci opreme – ROK: do utroška sredstava - http://rda-backa.rs/konkursi/134-javni-poziv-malim-preduzecima-za-podrsku-u-nabavci-opreme

 

------------------------------------------------------------------
Razvojna agencija Srbije (RAS) i ARRA - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera - ROK: do utroška sredstava - http://www.rda-backa.rs/konkursi/54-javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podrske-internacionalizaciji-privrednih-drustava-preduzetnika-i-klastera (Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:
•    Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
•    Testiranje novih proizvoda;
•    Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
•    Ispitivanje stranog tržišta.)

 

--------------------------------------------------------------

Ministarstvo privrede - Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju - ROK: do utroška sredstava - http://www.rda-backa.rs/konkursi/50-javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju

 

--------------------------------------------------------------
KREDITNA LINIJA VLADE REPUBLIKE ITALIJE


Vlada Republike Italije odobrila je oktobra 2004. godine Republici Srbiji kredit u iznosu od 33,25 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća. Sredstva revolving fonda i dalje su raspoloživa i mogu biti korišćena do 2022. godine.
Pored toga, sredstva novog kredita Republike Italije od 30 miliona evra raspoloživa su malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima od kraja aprila 2012. Sredstva će biti raspoloživa i mogu biti korišćena uz najdužu ročnost kredita od osam godina do 2016, a uz kraću ročnost do 2024. godine.
Namena kredita:
- najmanje 70% pojedinačnog kredita može se koristiti za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla;
- najviše 30% pojedinačnog kredita može se koristiti za pokrivanje troškova u zemlji – obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.
Uslovi kreditiranja:
-Iznos pojedinačnog kredita:
od 5.000 do 1.000.000 EUR za mikro preduzeća.
od 50.000 do 1,000,000 EUR za MSP.
od 150.000 do 2.000.000 EUR za javna komunalna preduzeća.
Kamatna stopa – fiksna do 4,85% – efektivna
Ročnost kredita do osam godina
Period počeka kredita do dve godine
Narodna banka Srbije, kao agent Vlade Republike Srbije, sredstva ovih kredita plasira krajnjim korisnicima preko devet posredničkih banaka:
BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
EUROBANK (www.eurobank.rs)
JUBMES BANKA (www.jubmes.rs)
KBM BANKA (www.kbm.rs)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
SBERBANK SRBIJA (www.sberbank.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditgroup.rs)
ERSTE BANK (www.erstebank.rs)

---------------------------------------------------------------------
NEMAČKA RAZVOJNA BANKA – KFW

 

Zajam nemačke razvojne banke KfW od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture
Nemačka razvojna banka – KfW odobrila je Republici Srbiji zajam od 100 miliona evra za finansiranje poljoprivrede, energetske efikasnosti, obnovljive energije i opštinske infrastrukture.
Namena zajma:  
•    Za poljoprivredu – finansiranje primarne poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije (kupovina poljoprivrednog zemljišta, objekata, mehanizacije i opreme, stoke za uzgoj, ulaganje u razvoj organske poljoprivrede i proizvodnju voća i ulaganje u obrtni kapital u iznosu do 10% ukupnog iznosa zajma);
•    Za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju – finansiranje rekonstrukcije, renoviranja ili opremanja malih i srednjih preduzeća i domaćinstava u Srbiji, što će smanjiti jediničnu potrošnju energije i emisiju CO2 za najmanje 20%;
•    Za opštinsku infrastrukturu – finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodovodnih i kanalizacionih sistema, kupovine vozila i mašina za pružanje komunalnih usluga i javni prevoz, rekonstrukcije ulica, izgradnje i obnove mreža električne energije, javnog osvetljenja i sistema za grejanje, izgradnje i obnove socijalne infrastrukture (škola, obdaništa, institucija zdravstvene zaštite itd).  

Uslovi kreditiranja:
Iznos pojedinačnog kredita:     za poljoprivredu     nema ograničenja
    za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju     do 1.000.000 evra
    za opštinsku infrastrukturu     do 1.200.000 evra, s tim da vrednost pojedinačnog projekta na može biti veća od 2.500.000 evra
Ročnost kredita:     do sedam godina
Period počeka kredita:     do dve godine
Kamatna stopa:     do visine stope koju posrednička banka naplaćuje na zajmove iz drugih izvora za iste namene
Sredstva KfW zajma raspoloživa su malim i srednjim preduzećima, opštinama, poljoprivrednim gazdinstvima i fizičkim licima preko posredničkih banaka:
ČAČANSKA BANKA (www.cacanskabanka.co.rs)
pet miliona evra za energetsku efikasnost i obnovljivu energiju
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
30 miliona evra za poljoprivredu i 25 miliona evra za opštinsku infrastrukturu
PROCREDIT BANK (www.procreditbank.rs)
40 miliona evra za poljoprivredu
------------------------------------------------------------------------
KREDITNA LINIJA IZMEĐU VLADA KRALJEVINE DANSKE I REPUBLIKE SRBIJE I NBS

 

Vlada Republike Srbije potpisala je krajem 2006. godine s vladom Kraljevine Danske Memorandum o razumevanju kojim se Republici Srbiji, kroz sprovođenje Programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (Program LEDIB), pruža bespovratna finansijska pomoć.
Radi realizacije potkomponente 2.3 ovog programa – Bolji pristup povoljnim kreditima u iznosu od 15 miliona danskih kruna (oko dva miliona evra), dana 24. oktobra 2008. zaključen je finansijski sporazum između vlada Kraljevine Danske i Republike Srbije i Narodne banke Srbije. Sredstva Programa LEDIB biće raspoloživa do kraja 2018. Do kraja maja 2015, sredstva Programa LEDIB koristilo je 261 malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, u ukupnom iznosu od 158,2 miliona dinara.
Namena kredita:
•    Sredstva su namenjena finansiranju investicionih projekata i obrtnih sredstava malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, poljoprivrednika i zadruga sa sedištem u pet upravnih okruga južne Srbije – Nišavskom, Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Pirotskom.
Uslovi kreditiranja:
Iznos pojedinačnog kredita:     do 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti
Kamatna stopa     za dinarske kredite bez valutne klauzule: referentna stopa NBS + do 4,5% za dinarske kredite s valutnom klauzulom: do 8%
Ročnost kredita     u zavisnosti od potreba korisnika, a najkasnije do isteka 2018.
Period počeka kredita:     do godinu dana
Krajnjim korisnicima sredstva Programa LEDIB plasiraju se preko sledećih posredničkih banaka:
BANCA INTESA (www.bancaintesabeograd.com)
KOMERCIJALNA BANKA (www.kombank.com)
PROCREDIT BANK  (www.procreditbank.rs)
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA (www.societegenerale.rs)
UNICREDIT BANK SRBIJA (www.unicreditbank.rs)
Detaljnije informacije u vezi sa ovim kreditnim linijama mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Sektoru za međunarodnu saradnju Narodne banke Srbije – Odeljenje za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8326, 333-8342).

 

 

Subvencije poslodavcima

Dodela sredstava za realizaciju programa novog zapošljavanja žena koje su u situaciji partnerskog i porodičnog nasilja


Unija poslodavaca Vojvodine se uključila u  promociju Programa i Konkursa za zapošljavanje žena žrtava porodičnog i partnerskog nasilja u AP Vojvodini čiji su nosioci pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demogrfiju.

Planirana sredstva za zapošljavanje iznose 10 miliona dinara, obezbeđena su u Budžetu AP Vojvodine i namenjena su  poslodavcima u AP Vojvodini za podsticanje ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja putem refundacije troškova zarade, s ciljem da se doprinese procesu izlaska iz nasilja i reintegraciji ovih žena u društvo.

Pozivamo poslodavce da ukoliko imaju interes i mogućnost za zapošljavanje žena na određenim radnim mestima na period od 12 meseci uz refundaciju bruto troškova zarade, da se obrate Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za informacije i prijave (prijavljivanje traje do 1. septembra i obuhvatiće oko 200 žena).

Tekst Konkursa i obrasci za prijavljivanje

17072014 Vasin 02-res

 

 

160 godina od rođenja Mihajla Pupina

ODRŽAN SKUP U MATICI SRPSKOJ

 

Matica Srpska je  dala doprinos  jubileju 160 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, tribinom o Mihajlu Pupinu. Skup je vodio zamenik predsednika Odbora za obeležavanje ovog jubileja – Nikola Stojšić. Na tribini je govorio domaćin, predsednik Matice  prof. dr Dragan Stanić, predsednik SANU Nikola Hajdin,  rektor Univeziteta u Beogradu Branko Kovačević i Milan Božić, predsednik Fonda „Mladen Selak“  iz Beograda. Među prisutnima na tribini bili su i rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Miroslav Vesković, dekan Tehničkog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Rade Doroslovački, kao i mnogi privrednici i drugi gosti.


Odbor je ovom tribinom nastavio kontinuitet borbe za afirmaciju Pupinovog lika i dela.

 DSC 0123 800x531 small     DSC 0128 800x519 small

 

 

Partnerstvo

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI UNIJE POSLODAVACA VOJVODINE I POKRAJINSKE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

IMG 0881smallPredmet  Sporazuma o saradnji Pokrajinske  NSZ i UPV je unapređenje saradnje i odnosa Unije i Nacionalne službe, kao strateških  partnera na poslovima povećanja konkurentnosti i zapošljivosti radne snage u raznim oblicima, sa posebnom usmerenošću ka sledećim ciljevima i to:

1.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o problemima u zapošljavanju u realnom sektoru, radi razmatranja mogućnosti rešavanja navedenih  problema kroz pokretanje postupka za izmenu propisa za lakše i brže zapošljavanje;
2.    razmeni informacija Unije i Nacionalne službe o kretanjima nezaposlenosti i zapošljavanja u AP Vojvodina, o potrebama privrede za radnom snagom (suficitarnosti i deficitarnosti određenih zanimanja i mogućnosti obezbeđivanja potrebnih profila radnika);
3.    informisanju Unije o ponudi radne snage i uslugama za poslodavce:
a.    mogućnostima  selekcije i klasifikacije kandidata prema zahtevu poslodavca,
b.    savetovanju i pružanju pomoći u zbrinjavanju viška zaposlenih,
c.    učestvovanju  i  organizovanju sajmova zapošljavanja,
d.    organizovanju  dodatnog obrazovanja i obuka i
e.    finansijskoj podršci za zapošljavanje nezaposlenih sa evidencije Nacionalne službe;
4.    zajedničkoj podršci merama za suzbijanje sive ekonomije;
5.    zajedničkog rada u iznalaženju mogućnosti uticaja privrednika na obrazovanje kadrova i sticanje znanja koja su neophodna privredi u savremenim tokovima poslovanja kroz usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede.
                           
OBLICI SARADNjE

Potpisnice Sporazuma su se usaglasile da će zajednički preduzimati sledeće aktivnosti:      
•    međusobno se pozivati i učestvovati na skupovima sa temom unapređenja zapošljavanja;
•    organizovati zajedničke tribine i sastanake od obostranog interesa;
•    anketirati poslodavce za potrebe Nacionalne službe i obezbeđivati komunikaciju predstavnika Nacionalne službe sa poslodavcima;
•    zajednički istraživati problematiku nezaposlenosti;
•    izrađivati i implementirati projekte radi unapređenja rada Nacionalne službe, institucija, naučnoistraživačkih instituta i privrednih subjekata u cilju pospešivanja zapošljavanja;
•    međusobno informisati i povezivati članove Unije sa Nacionalnom službom i njenim organizacionim delovima kroz davanje informacija o trenutnim, kratkoročnim i dugoročnim kadrovskim potrebama, slobodnim poslovima, standardima i uslovima rada u određenim zanimanjima i poslovima.

IMG 0876small  IMG 0879small

 

 

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

NOVE STOPE DOPRINOSA OD 1. AVGUSTA 2014. godine

 

U „Sl. glasniku RS" broj 57 od 30. maja 2014. godine objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je stupio na snagu 31. maja 2014. godine.
Kao što smo već pisali u Računovodstvenoj praksi broj 10, najvažnija izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje odnosi se na povećanje ukupne stope doprinosa za PIO za 2 procenta, uz istovremeno smanjenje ukupne stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za isti procenat.
Izmenama člana 44. Zakona o doprinosima, povećana je ukupna stopa doprinosa za PIO sa 24%, na 26%. Ukoliko se doprinos za PIO plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi: 14%, umesto 13% iz osnovice i 12%, umesto 11% na osnovicu.
Pored toga, smanjena je ukupna stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3%, na 10,3%, a ukoliko se doprinos za zdravstveno osiguranje plaća iz osnovice i na osnovicu, stopa doprinosa iznosi 5,15%, umesto 6,15%.
Izmene stopa doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje primenjivaće se od 1. avgusta 2014. godine.
Dakle, nove stope doprinosa primenjivaće se kod isplate ugovorenih naknada počev od 1. avgusta 2014. godine, kao i na isplatu zarada od 1. avgusta 2014. godine bez obzira za koji mesec se vrši isplata zarada.


Preuzeto sa sajta: www.praksa.rs

 

 

Najave događaja